pl

k7 i znak graficzny k7 są zastrzeżonymi znakami Miłosza Staszewskiego chronionymi w Polsce, Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.

Apple, logo Apple, AppleScript, Apple Certified Trainer℠, Apple Consultants Network℠, iPhone, iPad, Mac, macOS, Objective-C oraz Swift są zastrzeżonymi znakami Apple Inc. chronionymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.

FileMaker, FileMaker Cloud, FileMaker Go oraz logo teczki na pliki są zastrzeżonymi znakami FileMaker Inc. chronionymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.

IOS jest znakiem lub zastrzeżonym znakiem Cisco, chronionym w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach. Jest wykorzystywany na podstawie licencji.

k7 s.c. jest niezależnym podmiotem, a ta strona nie jest autoryzowana, sponsorowana lub w jakikolwiek inny sposób związana z FileMaker Inc. FileMaker jest zastrzeżonym znakiem FileMaker Inc. chronionym w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.