pl

HomeKit Advanced Automation

HomeKit Advanced Automation to jednodniowy kurs, który nauczy Cię jak tworzyć zaawansowane automatyzacje za pomocą systemu HomeKit oraz pozostałych narzędzi oferowanych przez system iOS, macOS oraz iPadOS. Jest on adresowany do użytkowników, którzy posiadają podstawową wiedzę na temat systemu HomeKit oraz firm, które profesjonalnie zajmują się automatyką domową. Wybierając kurs HomeKit Advanced Automation znacząco zwiększysz zasób swoich umiejętności w dziedzinie projektowania zaawansowanych automatyzacji.

Cele szkolenia

 • Uczestnicy szkolenia poznają możliwości i logikę systemu HomeKit ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych automatyzacji tworzonych różnymi metodami dostępnymi w systemie iOS, iPadOS oraz macOS

Adresaci szkolenia

 • Użytkownicy i doradcy HomeKit, którzy chcą opanować techniki tworzenia zaawansowanych automatyzacji

Wymagania wstępne

 • Znajomość systemu HomeKit na poziomie przynajmniej podstawowym

Zakres tematyczny

Logika systemu HomeKit

 • Budowa logiczna akcesoriów z podziałem na usługi i charakterystyki
 • Rodzaje usług i charakterystyk
 • Charakterystyki producentów i problemy powodowane przez ich stosowanie lub ich brak
 • Użycie charakterystyk producenta w automatyzacjach
 • Sterowanie i współpraca z akcesoriami przez system HomeKit
 • Kluczowa rola powiadomień w automatyzacjach
 • Centra Akcesoriów

Metody sterowania urządzeniami HomeKit

 • Aplikacja Dom i aplikacje firm trzecich
 • Ograniczenia aplikacji Dom niwelowane przez aplikacje firm trzecich
 • NFC i jego dodatkowe możliwości w HomeKit
 • Sterowanie za pomocą fizycznych urządzeń
 • Sposoby komunikacji w HomeKit

Matter & HomeKit

 • Standard Matter i jaką rolę pełni w nim Apple
 • Matter a użytkownicy HomeKit

Rozbudowana część praktyczna

 • Dodawanie urządzeń bez zewnętrznego mostka do HomeKit
 • Dodawanie urządzeń za pomocą zewnętrznego mostka do HomeKit
 • Tworzenie automatyzacji w aplikacji Dom
 • Tworzenie automatyzacji w aplikacji Dom z użyciem konwersji na skróty dla domu
 • Tworzenie automatyzacji w aplikacjach firm trzecich
 • Tworzenie automatyzacji w skrótach osobistych
 • Tworzenie automatyzacji z wykorzystaniem charakterystyk zdefiniowanych przez producenta

Cena

 • 1800 zł (w tym 23% VAT)